การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิ 100 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิ 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขับเครื่องจักรกล
2.พนักงานขับรถ
3.พนักงานขับเรือ
4.พนักงานรักษาความปลอดภัย
5.คนชำนาญงาน

สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/recruit ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2564