การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 60 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 60 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ 60 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย