การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปวช. 16 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปวช. 16 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 15 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค