ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน IT. จำนวน 15 อัตรา

ประสบการณ์
– พนักงานประจำ 12 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา กำหนดสัญญาจ้างงาน อย่างน้อย 1-3 ปี (มีการประเมินและต่อสัญญาปีต่อปี) โดยได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับพนักงาน ธปท. ตามระเบียบคำสั่ง ธปท.ที่กำหนดไว้ และอาจได้รับการบรรจุเป็นพนักงานภายหลังการจ้างงาน 3 ปี

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
– ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/