การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 223 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 223 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครสอบคัดเลือกได้เพียงเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่ กฟภ. กําหนดได้ที่เว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563” ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ยกเว้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร