บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 16 อัตรา

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 16 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2.ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล(ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลนนทบุรี)
3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร(ส่วนบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
4.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล(ส่วนบริหารโครงข่าย)
5.ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม(ส่วนวิศวกรรมโครงข่ายหลัก IP)
6.ฝ่ายควบคุมโครงข่าย(ส่วนประสานงานโครงข่ายหลัก)
7.ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ(สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา)
8.ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ(สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล)
9.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง(ส่วนสนับสนุนงานบริการ)
10.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะพานหิน)
11.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยบาดาล)
12.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก(สำนักงานบริการลูกค้า กสท หัวหิน)
13.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต)
14.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ(ส่วนบริหารโครงข่าย)
15.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ(สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุรินทร์)
16.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปลวกแดง)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://career.cattelecom.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธื – 9 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด