​​บริษัท ทีโอที จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 วุฒิ ป.ตรี 5 ตำแหน่ง

​​บริษัท ทีโอที จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 วุฒิ ป.ตรี 5 ตำแหน่ง รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
– ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering สาขาอิน ๆ ที่เกยวข้อง

2.ตำแหน่ง วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์(บุคคลภายนอก)
– ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering สาขาอิน ๆ ที่เกยวข้อง

3.ตำแหน่ง วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์(เฉพาะลูกจ้านิติบุคคล)
– ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering สาขาอิน ๆ ที่เกยวข้อง

4.ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
-ปริญญาตรีทุกสาขา

5.ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์
-ปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​บริษัท ทีโอที จํากัด