การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. 99 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. 99 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผุ้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 39 อัตรา
– ปวช สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) 34 อัตรา
– ปวช สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี 13 อัตรา
– ปวช.ทุกสาขา

4. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) 7 อัตรา
– ปวช.สาขาการบัญชี

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
– ปวช สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่านักงานการไฟฟ้าเขต 1(อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3(หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก) ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค