รถไฟฟ้าบีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 200 อัตรา

รถไฟฟ้าบีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • วุฒิ ปวส. (ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆ ได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ห้องพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าทำงานกะ
 • เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน
 • การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส
 • ศูนย์ออกกำลังกาย/สนามกีฬาในร่ม
 • ห้องอาหาร
 • ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน
 • ฝึกอบรม
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน