บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)