ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช – สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจกระบี่ -สำนักงานธุรกิจกระบี่
หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจรามอินทรา – กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมย่อย สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สังกัดฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน – ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ (งานวินัยและอุทธรณ์) ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์- สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สาขาต่างประเทศ- สายงานบริหารการเงิน
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)- สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี- สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
Business Analyst- สายงานเทคโนโลยี
Krungthai IT Next Gen- สายงานเทคโนโลยี
IT Innovation LAB Team- สายงานเทคโนโลยี
Testing and Quality Assurance- สายงานเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน- สายงานบริหารการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ- สายงานบริหารการเงิน
Krungthai Telesales Representative (KTB TSR)- สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่าย Transaction Banking Sales 2- สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก- กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
Enterprise Architect- สายงานเทคโนโลยี
Full-Stack Developers- สายงานเทคโนโลยี
UX & UI สายงานเทคโนโลยี- สายงานเทคโนโลยี
Programmer / Developer- สายงานเทคโนโลยี
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนและงบประมาณ งานKPI และประเมินธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- สายงานบริหารการเงิน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ktb.co.th/th/about-ktb/career-and-scholarships/career