ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่การตลาด
พนักงานโอนเงินต่างประเทศ

ผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อยุธยา สิงห์บุรี ราชบุรี และสมุทรสาคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
อายุไม่เกิน 27 ปี
ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Careers/CareerOnlineProvincial

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรพิมล โทร: (66) 0 2296 8356, 089 813 6446 อีเมล: Pornphimol.Sukpong@bangkokbank.com  ลงทะเบียนออนไลน์ วันนี้ – 20 ก.ค. 62