การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 835 อัตรา สมัคร 9-19 เม.ย.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 835 อัตรา สมัคร 9-19 เม.ย.62 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. การสรรหาจากบุคคลภายนอก จำนวน 454 อัตรา
2. การสรรหาภายใน PEA โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ จำนวน 54 อัตรา
3. การสรรหาจากกลุ่มลูกจ้าง PEA เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 327 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562