บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://www.srtet.co.th/index.php/th/ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564