ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท จำนวนมาก

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท จำนวนมาก รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home