บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 30 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 30 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– ถ้ามีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– มีทักษะและควมสามารถในการสื่อสารพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
– มีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

2.เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 24 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– ความรู้การจัดเก็บรายได้
– ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
– การบริการลูกค้า
– การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
– การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
– จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
– สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. : รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.