ปตท. รับสมัคร นิสิต/นักศึกษา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1,400 อัตรา

ปตท.

ปตท. รับสมัคร นิสิต/นักศึกษา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1,400 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส., ป.ตรี, ป.โท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– งานวิศวกรรม
– งานวิเคราะห์และวางแผน
– งานบัญชีการเงิน
– งานวิจัย
– งานกฎหมาย
– งานการค้าระหว่างประเทศ
– งานการตลาด
– งานความปลอดภัย ( Safety )
– งานชีวอนามัย ( จป.วิชาชีพ )
– งานช่างเทคนิค และอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่ กรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆที่ ปตท. มีสำนักงานตั้งอยู่

สมัครได้ที่ : https://bit.ly/318m8P2

รับสมัคร นิสิต / นักศึกษา วุฒิ ปวส. / ป.ตรี ที่จบการศึกษาในปี 2562 – 2563 กว่า 1,400 อัตรา (สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 64)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ผู้ช่วยสอน
– พนักงานทั่วไป
– พนักงานพัฒนาชุมชน
– พนักงานปฏิบัติงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว
– พนักงานบริหารจัดการข้อมูล
– พนักงานขายบน Digital Platform

สมัครได้ที่ : https://bit.ly/34XwzGl