ห้ามพลาด CP ALL รับสมัครงานหลายตำแหน่ง จำนวนมาก รับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

ห้ามพลาด CP ALL รับสมัครงานหลายตำแหน่ง จำนวนมาก รับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

โดยเปิดรับสมัครงานทุกตำแหน่ง !!
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
เวลา 9.00-17.00 น.