บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และ บริษัทในเครือ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และ บริษัทในเครือ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. Business Application Support (Module SD) 1 ตำแหน่ง
2. Venture Capital Manager 1 ตำแหน่ง
3. Business Application Support(SAP-MM WM) 1 ตำแหน่ง
4. นักวิทยาศาสตร์ (R&D) 1 ตำแหน่ง
5. Programmer 1 ตำแหน่ง
6. Business Application support (Module-PP) 1 ตำแหน่ง
7. Business Application support (Budgeting Planning) 1 ตำแหน่ง
8. Database Administrator 1 ตำแหน่ง
9. เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
10. Data Analyst 1 ตำแหน่ง
11. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด(สื่อโฆษณาดิจิทัล) 1 ตำแหน่ง
12. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด ( Food Retail) 1 ตำแหน่ง
13. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด ( Food Product) 1 ตำแหน่ง
14. ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง
15. Financial Analyst 1 ตำแหน่ง
16. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม 2 ตำแหน่ง
17. ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
18. ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 ตำแหน่ง
19. วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
20. พนักงานปฏิบัติการครัว (สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี) 2 ตำแหน่ง
21. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง
22. ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ (สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง
23. นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและบรรจุภัณฑ์(สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง
24. Mobile Developer 1 ตำแหน่ง
25. IT Support 3 ตำแหน่ง
26. Account supervisor (ประจำการ : บริษัท ไอ.วี.จี.จำกัด (ไร่พีบี วัลเล่ย์ ปากช่อง)) 1 ตำแหน่ง

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 1 ตำแหน่ง
2. Brand Manager (Singha Light) 1 ตำแหน่ง
3. Assistant Brand Manager (Kopper Beer) 1 ตำแหน่ง
4. Trade Marketing Manager/Supervisor 1 ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย MT 1 ตำแหน่ง
6. Assistant Brand Manager(Food&Beverage) 1 ตำแหน่ง
7. Merchandising Supervisor UPC 1 ตำแหน่ง
8. หัวหน้าหน่วยการตลาดพิเศษแอลกอฮอล์ตลาดท่องเที่ยว 1 ตำแหน่ง
9. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย MT 1 ตำแหน่ง
10. ผู้จัดการส่วนขาย Local MT 1 ตำแหน่ง
11. Key Account Executive (Local MT) 1 ตำแหน่ง

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
1. วิศวกรเครื่องกล (จ.ปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง
2. วิศวกรเครื่องกล(การบรรจุ) จ.ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
1. นักบัญชี (อ.วังน้อย จ.อยุธยา) 1 ตำแหน่ง
2. วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง

3. วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
4. พนักงานจัดซื้อ – พัสดุ 2 ตำแหน่ง

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
1. เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรมและสวัสดิการ) 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่บุคคล(งานธุรการและCSR) 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท สุราษฏร์ธานี เบเวอเรช จำกัด 1 ตำแหน่ง

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
1. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ จ.นครปฐม) 1 ตำแหน่ง

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
1. พนักงานวางบิล เก็บเช็ค(Bill Collector) 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ขาย 2 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (อาวุโส) 1 ตำแหน่ง

บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง

บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
1. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด 1 ตำแหน่ง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://recruit.boonrawd.co.th/job_list.php

1. ในการสมัครงาน เลขบัตรประชาชน 1 หมายเลขสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครตำแหน่งงานเพิ่มได้ หากสนใจตำแหน่งงานอื่น ต้องเปลี่ยนตำแหน่งงานเท่านั้น
2. การเปลี่ยนตำแหน่งงานเข้าไปที่ แก้ไขประวัติ > หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน > เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สนใจได้ด้วยตนเอง
3. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านสามารถ ขอรหัสผ่านใหม่ได้ เข้าไปที่ แก้ไขประวัติ > ลืมรหัสผ่าน > หลังจากนั้นกรอก email ท่านจะได้รับรหัสผ่านชุดใหม่
4. ในกรณีที่แนบไฟล์ รูปถ่าย ประวัติย่อ สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43/8 ไม่ผ่าน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 รูปถ่าย(Photo) ไฟล์ภาพที่ .jpg , .gif , .png ขนาดไม่เกิน 100 KB
4.2 ประวัติย่อ ประเภท .doc , .xls , .pdf ขนาดไม่เกิน 1Mb
4.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา .jpg ขนาดไม่เกิน 1Mb
4.4 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43/8 .jpg ขนาดไม่เกิน 1Mb
5. ในกรณีที่กรอกรหัสป้องกันสแปมไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
5.1. เปลี่ยน browser
5.2. ถ้ายังพบปัญหาอยู่ ให้ reboot เครื่องของท่าน