PTTEP รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

PTTEP

PTTEP รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://careers.pttep.com/search/

ที่มา : https://www.facebook.com/pttepservicescareer