เทสลา(Tesla) รับสมัครพนักงานในประเทศไทย หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

เทสลา(Tesla)

เทสลา(Tesla) รับสมัครพนักงานในประเทศไทย หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Sales & Delivery Analyst, Business Analytics – Operations & Business Support – Bangkok
Regional Distribution Center Analyst – Supply Chain – Bangkok
Vehicle Operator/ Test Driver (Contract and On Shift) – Engineering & Information Technology – Bangkok
E-commerce Operation Planner – Sales & Customer Support – Bangkok
Virtual Service Specialist – Vehicle Service – Bangkok
Lead Vehicle Operator – Engineering & Information Technology – Bangkok
Supplier Industrialization Engineer – Supply Chain – Bangkok
Sales Trainer – Sales & Customer Support – Bangkok
PDI Technician – Vehicle Service – Bangkok
Project Developer – Charging – Charging – Bangkok
Enterprise Sales Advisor – Sales & Customer Support – Bangkok
Sales Assistant/ Part-time – Sales & Customer Support – Bangkok
Inside Sales Advisor – Sales & Customer Support – Bangkok
Store Manager/ Assistant Store Manager – Sales & Customer Support – Bangkok
Software QA Engineer – Engineering & Information Technology – Bangkok
Service Manager – Vehicle Service – Bangkok
Delivery Operations Advisor – Sales & Customer Support – Bangkok
Tesla Advisor – Sales & Customer Support – Bangkok
Vehicle Technician – Vehicle Service – Bangkok
Customer Support Specialist – Sales & Customer Support – Bangkok
Service Advisor – Vehicle Service – Bangkok

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.tesla.com/th_TH/careers/search/?site=TH