ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 3 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้างานส่วนบริหารงานกลาง 1 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา หรือคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์

3.หัวหน้างานส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th หรือกรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210