บีทีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่สถานี วุฒิ ปวส./ป.ตรี 70 อัตรา

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่สถานี วุฒิ ปวส./ป.ตรี 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่สถานีสายสีเขียว 70 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ชาย/หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี
– วุฒิของผู้สมัคร ปริญญาตรี (ทุกสาขา) หรือ ปวส. (มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี)
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่าง ๆ ได้

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code หรือสมัครผ่านทางเว็บ bit.ly/3KCvGHg สอบถามได้ที่ 02-617-7300 ต่อ 1940 / 1944 / 1927 / 1929