บีทีเอส รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าสถานี
– ผู้ช่วยสถานี
– นายสถานี
– วิศวกร
– ช่างเทคนิค

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-page-menu.html