ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท หลายอัตรา

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR)

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home