ซีพีออลล์ รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 1,000 อัตรา

ซีพีออลล์

ซีพีออลล์ รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 1,000 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า
2.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

การรับสมัคร

สมัครโดยกรอกประวัติได้ที่ https://qrgo.page.link/P4M4q