เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ 4,000 อัตรา

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ 4,000 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานประจำ (พนักงานรับ-ส่งพัสดุ) 4,000 อัตรา

เงื่อนไขสภาพรถ

1. ต้องมี พรบ./ป้ายภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
2. รายได้คำนวณจากการวิ่งงาน 26 วัน
3. อายุรถยนต์ต้องไม่เกิน 7 ปี
4. รถยนต์ต้องมีประชั้น 2+
5. ประกันสินค้า*

การรับสมัคร

สนใจกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvTysWgJodRC6YFyd0_A4PvcKCUv14aEZMUpyc1AVDFXRamA/viewform