บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายขายและการตลาด

Marketing & Sales 1 ตำแหน่ง

สายงานผลิต

เจ้าหน้าที่คอสตูม 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 2 ตำแหน่ง

Creative 6 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยตากล้อง 10 ตำแหน่ง

Lighting 3 ตำแหน่ง

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง

Account Executive 1 ตำแหน่ง

Computer Graphic 1 ตำแหน่ง

สายงานผลิต

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 ตำแหน่ง

Art Director 6 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ Mix เสียง 2 ตำแหน่ง

Computer Graphic 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคนิค 3 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ข้อมูล – ลิขสิทธิ์ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ติดตั้งจอ LED 1 ตำแหน่ง

สายงานดิจิทัลทีวี

Digital Marketing Manager / Assistant 1 ตำแหน่ง

Digital Marketing Specialist (Facebook) 1 ตำแหน่ง

Digital Marketing 2 ตำแหน่ง

Digital Marketing Specialist (Google) 1 ตำแหน่ง

Brand strategy & Biz Development 1 ตำแหน่ง

Creative & Marketing Digital Content 1 ตำแหน่ง

Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

Editor & Motion Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

Live Streaming & Editor (Freelance Asian Games) 12 ตำแหน่ง

สายงานการตลาด

ประสานงานการตลาด 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

สายงานพัฒนาธุรกิจ

ประสานงานต่างประเทศ 7 ตำแหน่ง

Brand Manager 1 ตำแหน่ง

Agent & Online 2 ตำแหน่ง

Marketing Activation Manager 1 ตำแหน่ง

Asst. Production Supervisor (Event) 1 ตำแหน่ง

Creative Event 1 ตำแหน่ง

Computer Graphic Specialist 1 ตำแหน่ง

สายงานบริหารการเงินการลงทุน

เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ 1 ตำแหน่ง

สายงานอำนวยการ/สำนักงาน

พนักงานขับรถผู้บริหาร 4 ตำแหน่ง

ช่างซ่อมบำรุง 4 ตำแหน่ง

พนักงานบริการสตูดิโอ 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชีมหาชน 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายปฎิบัติการ

ช่างอาคารและงานระบบ 3 ตำแหน่ง

Production Support 1 ตำแหน่ง

Operation 1 ตำแหน่ง

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://jobs.workpoint.co.th/careers/#