ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home