บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํากัด รับสมัครพนักงานแยกสินค้า หลายอัตรา

บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส จํากัด รับสมัครพนักงานแยกสินค้า หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานแยกสินค้า รายได้ 703 บาท / วัน ระยะเวลาในการทำงาน 5-17 พฤศจิกายน

สถานที่ปฏิบัติงาน

– ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.19
– ศูนย์กระจายสินค้านนทบุรี
– ศูนย์กระจายสินค้าปทุมธานี
– ศูนย์กระจายสินค้าสมุทรสาคร

คุณสมบัติ

– ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี สัญชาติไทย
– มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น

หลักฐานในการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
– รูปถ่าย 1 ใบ

สอบถามรายละเอียดได้ที่

061-4219471 , 063-2063185 , 065-5063863 , 065-5078708