ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา วันที่ 1 สิงหาคม 2562 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. Call Center
2. Card Authorization Officer
3. Credit Card Analyst
4. Compliance Officer
5. Credit Card Marketing Campaigns
6. Merchant Acquiring Sale&Marketing Officer

คุณสมบัติ 

• ตำแหน่งที่ 1 การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 28 ปี)
• ตำแหน่งที่ 2-3 การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 28 ปี)
• ตำแหน่งที่ 4 การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี)
• ตำแหน่ง 5-6 การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี)
• ผู้สมัครชายต้องพ้นภาระทางทหาร

การรับสมัคร

ลงทะเบียนรับสมัครได้ที่ : http://bit.ly/2Y7jOEE