บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (กรุงเทพ) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
2.เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Service Master) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ เงินเดือน 20,000 บาท
3.เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Bangkok Sameday) เงินเดือน 20,000 บาท
4.Call Center(BTSอุดมสุข)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://coach.th.kerryexpress.com/Career/JobsList.aspx