บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 100 อัตรา

การรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบล่วงหน้าได้ที่ https://recruitment-regis.bemplc.co.th/Page0.aspx?id=104
ขั้นตอนที่ 3 print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครงาน และยื่นเอกสารด้วยตนเองจะได้รับการสัมภาษณ์ทันที
สมัครได้วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ.อาคารบริหาร พระราม 9 (แยกผังเมือง)