บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขับรถโดยสาร(รถทัวร์)
รายละเอียดงาน

ไม่จำกัดรูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),ขอนแก่น (ทุกอำเภอ),เชียงราย (ทุกอำเภอ),เชียงใหม่ (ทุกอำเภอ),ประจวบคีรีขันธ์ (ทุกอำเภอ),มุกดาหาร (ทุกอำเภอ),ภูเก็ต (ทุกอำเภอ),ระนอง (ทุกอำเภอ),

สุราษฎร์ธานี (ทุกอำเภอ),นนทบุรี (ทุกอำเภอ),ปทุมธานี (ทุกอำเภอ),ลำปาง (ทุกอำเภอ),ร้อยเอ็ด (ทุกอำเภอ),เพชรบุรี (ทุกอำเภอ),พิษณุโลก (ทุกอำเภอ),สุรินทร์ (ทุกอำเภอ),หนองคาย (ทุกอำเภอ),ศรีสะเกษ (ทุกอำเภอ),น่าน (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน(บาท) : 12,000 – 30,000
วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับรถโดยสารประจำทาง ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
2. สามารถตรวจเช็คสภาพรถและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
6. สำเนาใบอนุญาติขับขี่ 2 ฉบับ

7. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 2 ฉบับ
8. รายงานตรวจสุขภาพประจำปี ตัวจริง 1 ฉบับ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 50 ปี
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ท.2 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

3. มีใจรักงานด้านบริการ ชอบการเดินทาง
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ใจเย็น

5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ
6. ไม่มีประวัติ ส า ร เ ส พ ติ ด หรือของมึนเมาทุกชนิด

7. มีความชำนาญในเส้นทางนั้นๆเป็นอย่างดี จะพิจารณาพิเศษ
8. ไม่เป็นผู้มีประวัติ อ า ช ญ า ก ร ร ม

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
ค่าตอบแทนพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ
– สวัสดิการที่พักพนักงาน
– สวัสดิการประกันสังคม

– สวัสดิการการเดินทาง
– สวัสดิการรักษาพยาบาล

– สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

– สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
– สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี

– เบี้ยขยัน
– โบนัส และสวัสดิการพิเศษอื่นๆ
– ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM – hr@sombattour.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

2.พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร
รายละเอียดงาน
ไม่จำกัดรูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),เชียงราย (ทุกอำเภอ),สุราษฎร์ธานี (ทุกอำเภอ),เชียงใหม่ (ทุกอำเภอ),สุรินทร์ (ทุกอำเภอ),ขอนแก่น (ทุกอำเภอ),ประจวบคีรีขันธ์ (ทุกอำเภอ),พิษณุโลก (ทุกอำเภอ),

ศรีสะเกษ (ทุกอำเภอ),แม่ฮ่องสอน (ทุกอำเภอ),มุกดาหาร (ทุกอำเภอ),ระนอง (ทุกอำเภอ),ภูเก็ต (ทุกอำเภอ),หนองคาย (ทุกอำเภอ),อุบลราชธานี (ทุกอำเภอ),พะเยา (ทุกอำเภอ),กำแพงเพชร (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน(บาท) : 10,000 – 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
6. สำเนาใบอนุญาบริการ(ถ้ามี) 2 ฉบับ

7. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 2 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง 1 ฉบับ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 – 30

ระดับการศึกษา : ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป รูปร่างสมส่วน
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี

3. สุภาพเรียบร้อย รักงานบริการ มีความอดทน
4. รักความสวยงาม สะอาด

5. สามารถพูดสื่อสารได้ดี (น้ำเสียงไพเราะ เข้าใจง่าย)
6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้ทุกเส้นทางการบริการของบริษัทฯ

7. ไม่ เ ม า รถ อดนอนได้
8. ไม่เคยมีประวัติ อ า ช ญ า ก ร ร ม

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

สวัสดิการอื่นๆ
– สวัสดิการที่พักพนักงาน
– สวัสดิการประกันสังคม

– สวัสดิการการเดินทาง
– สวัสดิการรักษาพยาบาล

– สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

– สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
– สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี

– เบี้ยขยัน
– โบนัส และสวัสดิการพิเศษอื่นๆ
– ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM – hr@sombattour.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

-ขอขอบคุณ jobbkk