บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรซ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า วุฒิ ปวส./ป.ตรี สัมภาษณ์รู้ผลทันที วันที่ 22 ธ.ค.นี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรซ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า วุฒิ ปวส./ป.ตรี สัมภาษณ์รู้ผลทันที วันที่ 22 ธ.ค.นี้ รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ลักษณะงาน

– ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า
– คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
– จัดทำสรุปรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป และปริญญาตรีทุกสาขา
– สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
– ใจรักงานบริการ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://coach.th.kerryexpress.com/Career/Default.aspx สัมภาษณ์รู้ผลทันที วันที่ 22 ธ.ค.นี้