ปตท. รับสมัครพนักงานและนิสิตและนักศึกษา โครงการ “Restart Thailand” 1,000 อัตรา

ปตท.

ปตท. รับสมัครพนักงานและนิสิตและนักศึกษา โครงการ “Restart Thailand” 1,000 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักพัฒนาชุมชน – SMART Farming
– นักพัฒนาชุมชน – SMART Marketing (สินค้าชุมชน และท่องเที่ยวชุมชน)
– ผู้ช่วยสอน – ครูผู้ช่วย
– ผู้ช่วยสอน – พนักงานธุรการ

รวมจำนวน 1,000 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ZLtUR4Am8oyjwPFG6