ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครลูกจ้าเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 203 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครลูกจ้าเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 203 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ลูกจ้างรถบรรทุก จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า -มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย 6 เดือน เช่น รถบรรทุกสิบล้อ -มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2

Read more

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประเภทพนักงาน 1. พนักงานปฏิบัติการ 1 สาขาอุบลราชธานี 1 อัตรา : อายุ 20 ปีขึ้นไป

Read more