ยังต้องมีเก็บไว้!! ขนส่ง แจงมีใบขับขี่อัจฉริยะแล้ว ยังต้องพกใบขับขี่จริง

ขบ.ชี้แจง ใบขับขี่อัจฉริยะถือเป็นทางเลือกเท่านั้น ประชาชนยังต้องพกพาใบขับขี่กระดาษ ระบุ พัฒนาตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงแอพพลิเคชั่น DLT QR License ที่สามารถแสดงใบขับขี่อัจฉริยะผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15

Read more

อนุมัติแล้ว!! ขนส่งเปิดให้ใช้งาน ใบขับขี่เสมือนจริง บนมือถือ เริ่ม15ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลในรถทุกประเภทประมาณ 32 ล้านใบเพื่อรองรับความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ที่มีใบขับขี่ส่วนบุคคลตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.นี้เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกจะเปิดใช้งาน “Electronic Driving Licence” ใบอนุญาตขับรถบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าบนจอโทรศัพท์มือ นอกจากนี้ยังมีการแสดงข้อมูลส่วนตัวอาทิประวัติการแพ้ยากรุ๊ปเลือดโรคประจำสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลชื่อผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นต้นรวมถึงการแชร์เส้นทางการเดินทางแจ้งพิกัดพร้อมหมายเลขทะเบียนรถสาธารณะให้แก่บุคคลที่ต้องการทราบการขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุซึ่งข้อมูลต่างๆจะมีการประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาหลังจากยกเลิกใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพกรมขนส่งทางบกมีแผนในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับความสะดวกให้กับผู้ที่มีใบขับขี่ทั้งตลอดชีพและใบขับขี่ชั่วคราวทุก 2 ปี และ 5

Read more

ปีหน้า ม.ค.62 เริ่มใช้ ใบขับขี่ดิจิทัล แค่โหลดแอพ โชว์ผ่านมือถือได้เลย

กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำระบบใบขับขี่อัจฉริยะมาใช้ในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจะเป็นการเชื่อมข้อมูลใบขับขี่ลงไปในแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “DLT Smart Licence” เพื่อใช้แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อถูกเรียกตรวจ โดยทำการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอพพลิเคชั่น แสดงใบขับขี่ได้จากหน้าจอมือถือทันที แถมยังมีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อขอทำใบอนุญาตขับรถที่มี QR Code ได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่ เพียงแค่กดเข้าแอพพลิเคชั่น และลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน พร้อมอีเมล์ ระบบจะส่งรหัส

Read more