สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุุคคลพลเรือน 54 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุุคคลพลเรือน 54 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา 2. นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน

Read more