สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

Read more