สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 1,000 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 1,000 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร – กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77

Read more

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายอำนวยการและสนับสนุน 102 อัตรา – สายบัญชี 8 อัตรา -สายอำนวยการและสนับสนุน 94 อัตรา 2.ตำแหน่งรองสารวัตร

Read more