สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 163 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายอำนวยการและสนับสนุน 102 อัตรา – สายบัญชี 8 อัตรา -สายอำนวยการและสนับสนุน 94 อัตรา 2.ตำแหน่งรองสารวัตร

Read more