สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 30 อัตรา

สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 30 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  15 อัตรา -ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 15 อัตรา การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://bb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่

Read more