บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตเเละจัดจำหน่าย ขนมปังเบเกอรี่ ทางบริษัทนั้นขาดเเคลนบุคลากรเลยเปิดรับคนจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รายเดือน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีการอาหาร 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5

Read more