บริษัท เบทาโกร จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท เบทาโกร จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR Execution OD) คุณสมบัติ : o             วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา

Read more