พนักงานช่อง 3 เกือบร้อยคน ต้องลงชื่อพ้นสภาพ-ถูกเลิกจ้างออกจากงาน

พนักงานช่อง 3 เกือบร้อยคน ต้องลงชื่อพ้นสภาพ-ถูกเลิกจ้างออกจากงาน เช้าวันจันทร์(3 ธค. 2561)ดูช่างไม่สดใสสำหรับวงการสื่อ เพราะเป็นวันที่พนักงานช่อง 3 เกือบร้อยคน ต้องลงชื่อพ้นสภาพ-ถูกเลิกจ้างออกจากงาน หลังจากเมื่อวันพฤหัสฯ(29 พย.)ผู้บริหารช่อง 3ได้ประชุม มีมติให้มีการเลิกจ้างพนักงาน พอวันศุกร์แจ้งให้หัวหน้าแต่ละสายงานทราบ เพื่อให้แจ้งไปยังพนักงานที่ถูกเลิิกจ้างให้มาเซ็นชื่อในวันจันทร์ เรียกได้ว่าด่วนจี๋ ใครหยุดเสาร์-อาทิตย์ รู้ตัวอีกทีวันจันทร์ต้องออกจากงานแล้ว

Read more

ช่อง 3 รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ป.ตรี/ป.โท

ช่อง 3 รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ป.ตรี/ป.โท รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการและควบคุม การตรวจสอบบัญชีและการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ พร้อมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักตรวจสอบภายใน – ดำเนินการ ตรวจสอบ ทบทวน Audit Program เพื่อประเมินความร่วมมือของกระบวนการต่างๆ ในทุกเรื่องของ บริษัท และแนะนำบนพื้นฐานของการตรวจสอบ ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม – ดำเนินการตรวจสอบภายในตามโปรแกรมการตรวจสอบ – เตรียมรายงานและเอกสารตามที่ตกลงเพื่อสนับสนุนให้งานสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ – เตรียมการประชุม Exit กับผู้ได้รับการตรวจสอบ – เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามความถนัดประสบการณ์และความชำนาญ – ร่วมถกปัญหากับผู้ได้รับการตรวจสอบและ/หรือรวบรวมรายละเอียดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นและบทสรุป – รวบรวมผลของการตรวจสอบทุกๆ เดือน ,ไตรมาส , 6 เดือน และทั้งปีรายงานต่อคณะกรรมการของ บริษัท – เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานในกรณีที่มีการทำงานเป็นทีมและพนักงานเข้าใหม่ – ดำเนินโครงการพิเศษ ทบทวนหน้าที่ หรือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการตรวจสอบกิจกรรมและงานส่วนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของสำนักตรวจสอบภายใน

Read more