การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) 2.วิศวกรโยธา (วิศวกรมมเครื่องกล) 3.พยาบาล 4.นิติกร 5.พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 6.พนักงานการเงินและบัญชี 7.พนักงานประชาสัมพันธ์ 8.พนักงานจัดการสินทรัพย์ 9.ช่างเทคนิค(วิชาช่างสำรอง) 10.บุคลากร (ขึ้นบัญชีสำรอง) การรับสมัคร

Read more