การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างพนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างพนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบหลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ ค่าจ้างวันละ 576.92 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.exat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Read more