กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 52 อัตรา

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 52 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ จำนวนอัตราที่รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 52 อัตรา 1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา หลักสูตร

Read more

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตราา เงินเดือน 15,050 บาท : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,

Read more

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย 300 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย 300 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 40 อัตรา ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 40 อัตรา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 30

Read more

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 477 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 477 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 17 ตำแหน่ง 208 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาของแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

Read more

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้   สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.ksb.bangkok.go.th/ ระหว่างวันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2561

Read more