กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ 2.ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

Read more