กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฎิบัติการ  3 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ 2 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฎิบัติงาน 1 อัตรา

Read more

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์) นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เครื่องหนัง) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน) คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (หญิง) ประติมากรปฏิบัติการ

Read more